چطور عزت نفس داشته باشیم

چطور عزت نفس داشته باشیم

چطور عزت نفس داشته باشیم

دو نفر رو تو ذهنتون مجسم کنین ... اولیش مردی­ـه که صبح بیدار میشه و قبل از اینکه بره سر کار یه سری کارهای معمول رو انجام میده و همه چیز گنگه .... میره سر کار و وقتی برمی­گرده خونه نمی­دونه در طول روز چیکار کرده. و وقتی همسرش داره صحبت می کنه خوراکی های نه چندان سالمی که تو مسیر برگشت خریده رو می خوره و تلویزیون نگاه می کنه.