آموزه‌های بچه‌داری با دنیل ( قسمت 53)

خب برای شماهایی که با بچه‌هایی که به زودی یک ساله می‌شن تو خونه‌این ، باید بگم که این بچه‌های خنگول، فضول و گاهی دانشمند, که دائما دور و برشون رو جستجو می‌کنن, قراره روزهای خوشی رو سپری کنین. ولی ممکنه با پسر بچه‌هایی مواجه بشین که با شما دعوا می‌کنن, مخصوصا سر غذا. خب نکته هایِ امروزمون، چندتا راهکار برای مدیریتِ این رفتارهای جدیدن و بهمون میگن چجوری انتخاب‌های هوشمندانه‌ای انجام بدین تا عادت‌های خوب و سالم غذایی به وجود بیارین.

آموزه‌های بچه‌داری با دنیل ( قسمت 53)

خب برای شماهایی که با بچه‌هایی که به زودی یک ساله می‌شن تو خونه‌این ، باید بگم که این بچه‌های خنگول، فضول و گاهی دانشمند, که دائما دور و برشون رو جستجو می‌کنن, قراره روزهای خوشی رو سپری کنین. ولی ممکنه با پسر بچه‌هایی مواجه بشین که با شما دعوا می‌کنن, مخصوصا سر غذا. خب نکته هایِ امروزمون، چندتا راهکار برای مدیریتِ این رفتارهای جدیدن و بهمون میگن چجوری انتخاب‌های هوشمندانه‌ای انجام بدین تا عادت‌های خوب و سالم غذایی به وجود بیارین.