هفت عادت مردمان موثر

هفت عادت مردمان موثر

هفت عادت مردمان موثر

داستان مورد علاقه مادربزرگم رو به یاد میارم که چطور وقتی جوان بود، همه چیز 2 سِنت می ارزید اما الان همه چیز
دائم داره گِرون تر میشه، و همش به خاطر دولت بود. این خوک های درس نخونده بلد نیستن قیمت ها رو کنترل کنن.
و وقتی که به اندازه کافی داستان رو شنیده بودم اون ساعت ها درباره ش شکایت می کرد. و این دقیقا کاریه که افراد مُنفعل انجام میدن، اغلب درباره چیزهایی صحبت می کنن که نمی تونن کنترل کنن. ممکن نیست که درباره مفاهیم چیزهایی که تَوَرُم رو به وجود میارن بدونن، حتی ممکنه که چیزی درباره ش ندونن.