بینایی سنجی

به چک کردن چشم ها, بینایی سنجی گفته میشه که معمولا به آن توجه کافی نمیشود.

بینایی سنجی

برخی افراد بینایی سنجی را چیزی مثل دندانپزشکی یا آزمون مدرسه میدانند و به همین خاطر آن را نادیده میگیرند که همین امر میتواند خطر ابتلا به بیماری های چشمی را بالا ببرد.دراینجا شما را با این تست ساده آشنا میکنیم.