هفت راه برای کاهش سایز دور کمر

آرزوی هر خانمی این است که اندامی متناسب داشته باشد. بدن انسان طوری طراحی شده است که انرژی اضافی مواد غذایی را به شکل چربی ذخیره میکند. معمولا مقدار زیادی از این چربی در اطراف کمر ذخیره میشود و باعث از بین رفتن تناسب اندام میشود که میتواند بسیار آزار دهنده باشد.

هفت راه برای کاهش سایز دور کمر

آرزوی هر خانمی این است که اندامی متناسب داشته باشد. بدن انسان طوری طراحی شده است که انرژی اضافی مواد غذایی را به شکل چربی ذخیره میکند. معمولا مقدار زیادی از این چربی در اطراف کمر ذخیره میشود و باعث از بین رفتن تناسب اندام میشود که میتواند بسیار آزار دهنده باشد. در این ویدئو به بررسی هفت روش برای از بین بردن این چربی های مزاحم خواهیم پرداخت. مثل همیشه با ما همراه باشید.