بیوگرافی خسرو شکیبایی

خسرو شکیبایی متولد فروردین ۱۳۲۳ در تهران است .

بیوگرافی خسرو شکیبایی

خسرو شکیبایی متولد فروردین ۱۳۲۳ در تهران است . پدرش سرگرد احمد شکیبایی هنگامی که او ۱۴ سال داشت بر اثر سرطان درگذشت . اوقبل از ورود به عرصه تئاتر در حرفه هایی همچون خیاطی و آسانسور سازی کار می‌کرد .