بیوگرافی اصغر فرهادی

بیوگرافی اصغر فرهادی (نویسنده و کارگردان)

بیوگرافی اصغر فرهادی

بدون شک یکی از مفاخر سینمای امروز ایران در سطح جهانی اصغر فرهادی,نویسنده و کارگردان خوش آوازه ی کشورمان است. در اینجا به بررسی زندگی و سوابق او میپردازیم.