بیوگرافی آدرین برودی

آدرین برودی بازیگر آمریکایی زاده ۱۴ آپریل ۱۹۷۳ در بودهاون نیویورک فرزند سلویا پلاچی عکاس و الیوت ورودی نقاش و استاد بازنشسته تاریخ است از آنجایی که او در کودکی در مهمانی‌ها تردستی انجام می‌داد و عاشق هیجان بود پدر مادرش او را به کلاس بازیگری فرستادند در طول زندگی اش یک بار در یک تصادف و یک بار در پشت صحنه یک فیلم آسیب جدی دید ولی حاضر نشد بینی اش را عمل کند و آن را یکی از ویژگی‌های مهم خود برشمرد .

بیوگرافی آدرین برودی

آدرین برودی بازیگر آمریکایی زاده ۱۴ آپریل ۱۹۷۳ در بودهاون نیویورک فرزند سلویا پلاچی عکاس و الیوت ورودی نقاش و استاد بازنشسته تاریخ است از آنجایی که او در کودکی در مهمانی‌ها تردستی انجام می‌داد و عاشق هیجان بود پدر مادرش او را به کلاس بازیگری فرستادند در طول زندگی اش یک بار در یک تصادف و یک بار در پشت صحنه یک فیلم آسیب جدی دید ولی حاضر نشد بینی اش را عمل کند و آن را یکی از ویژگی‌های مهم خود برشمرد .