بیوگرافی دکتر حسابی

بیوگرافی دکتر حسابی

بیوگرافی دکتر حسابی

سید محمود حسابی در سال ۱۲۸۱ ه ش , از پدر و مادری تفرشی در تهران زاده شدند پس از سپری نمودن چهار سال از دوران كودكی در تهران, به همراه خانواده پدر, مادر, برادر عازم شامات گردیدند