بیوگرافی مریم میرزاخانی

بیوگرافی مریم میرزاخانی (ریاضیدان)

بیوگرافی مریم میرزاخانی

مریم میرزاخانی تبدیل به نمادی از موفقیت و افتخار ایران در عرصه ی جهانی شده, او با تلاش و کوشش در سخت ترین رشته های ریاضی موفق به کسب چندین مقام و جایزه ی بین المللی از جمله نوبل ریاضات شد و بی شک جای خالی او نه تنها در ایران بلکه در کل جهان علم احساس میشود.در این وییدیو به بررسی زندگی و حرفه ی او میپردازیم.