بیوگرافی شهرداد روحانی

بیوگرافی شهرداد روحانی (موسیقیدان)

بیوگرافی شهرداد روحانی 

از مفاخر مطرح در موسیقی جهان میتوان شهرداد روحانی را نام برد که باعث شنیده شدم نام وطنمان در سطوح حرفه ای هنری شده است, در اینجا نگاهی به زندگینامه ی این استاد موسیقی میپردازیم.