ثابت کن که اشتباه میکنند!

امروز نگرانی هایم را رها خواهم کرد ، با سختی ها و ترسهایم روبرو خواهم شد و ایمان دارم همه چیز بهتر خواهد شد. آسانسوری که بتواند شما را به بالاترین طبقه موفقیت برساند از کار افتاده است و شما ناگزیرید که...

ثابت کن که اشتباه میکنند!

امروز نگرانی هایم را رها خواهم کرد ، با سختی ها و ترسهایم روبرو خواهم شد و ایمان دارم همه چیز بهتر خواهد شد. آسانسوری که بتواند شما را به بالاترین طبقه موفقیت برساند از کار افتاده است و شما ناگزیرید که راهروی موفقیت را پله پله بالا روید. برو دنبال آرزوهایت، انسان‌ها زمانی که دنبال رویاهایشان نمی‌روند پیر می‌شوند. آن قدر قوی باش تا هر روز با زندگی روبرو شوی. ثابت کن که اشتباه میکنند...