بیوگرافی ابوعلی سینا

در این ویدئو به بیوگرافی ابوعلی سینا میپردازیم.

بیوگرافی ابوعلی سینا

ابوعلی سینا ملقب به شیخ الرئیس، پزشک، ریاضیدان، منجم، فیزیکدان، شیمیدان، روانشناس، جغرافیدان، زمین شناس، شاعر و فیلسوف در سال 359 شمسی در بخارا متولد شد و ...