چرا روی محل آسیب دیده یخ میزاریم؟

وقتی عضوی از بدنتون آسیب میبینه احتمالا اولین کاری که میکنین روی قسمت آسیب دیده یخ میزارین...

چرا روی محل آسیب دیده یخ میزاریم؟
وقتی عضوی از بدنتون آسیب میبینه احتمالا اولین کاری که میکنین روی قسمت آسیب دیده یخ میزارین که باعث کاهش تورم و درد میشه. اما چرا باید در روند طبیعی بهبود بدن مداخله کنین؟ در این ویدیو بهش می پردازیم.