چطور با دیگران صحبت کنیم - 92 راه ساده برای اجتماعی بودن

در اینجا درمورد نکات کتاب «چطور با دیگران صحبت کنیم - 92 راه ساده برای موفقیت در ارتباطات» اثر «لِیل لاندِز» (leil lawndes) صحبت میکنیم.

چطور با دیگران صحبت کنیم - 92 راه ساده برای اجتماعی بودن

ارتباط برقرار کردن با دیگران همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده و مهارت در آن موجب افزایش موفقیت شما در جامعه میشود, در اینجا به بررسی فنون ارتباط با دیگران میپردازیم.