چگونه انگیزه خود را حفظ کنیم

چگونه انگیزه خود را حفظ کنیم

موفقیت و حفظ انگیزه در انسان به نوع آموزش اون بستگی داره. اگر ما به پروسه بهبود کار خود توجه کنیم، دلیلی برای بی انگیزه شدن وجود نخواهد داشت.