آیا زرده‌ی تخم‌مرغ مضره؟

بعضی وقتها ازش تعریف می‌کنن، بعضی وقت‌ها هم ازش بد می‌گن. گاهی هم فقط با رنگ، روی اون رو نقاشی می‌کنن

آیا زرده‌ی تخم‌مرغ مضره؟

بعضی وقتها ازش تعریف می‌کنن، بعضی وقت‌ها هم ازش بد می‌گن. گاهی هم فقط با رنگ، روی اون رو نقاشی می‌کنن. فقط توی «آمریکا» سالیانه بیشتر از 79 میلیارد تخم‌مرغ مصرف می‌شه. و برای خیلی از مردم دنیا، مهم‌ترین بخش صبحانه و ماده‌ی اصلی خیلی از غذاهای دیگه هم هست. ولی اخیرأ خیلی از تخم‌مرغ، مخصوصأ زرده‌ی اون، بد میگن. خب، واقعأ این بخش زردرنگ و خوش‌مزه‌ی تخم‌مرغ چه مشکلی داره؟