حموم بچه - چطور یه وان حمومِ مناسب برای بچه ام انتخاب کنم؟

حموم بچه - چطور یه وان حمومِ مناسب برای بچه ام انتخاب کنم؟

حموم  بچه - چطور یه وان حمومِ مناسب برای بچه ام انتخاب کنم؟

امروز میخوام دربارهیِ وان حموم با شما حرف بزنم. وان هایی که می خوام درباره شون صحبت کنم ؛ وان های معمولی، وان های دارای محافظ شویندگی و وان های تخت شو هستند. این یه وانِ معمولیه که از پلاستیک فشرده ساخته شده و قسمتی رو در خودش داره که از لیز خوردنِ کودک در هنگام  حموم  جلوگیری میکنه.