هر شب پاهاتون رو با آب سرد بشورین، از اتفاقی که میفته تعجب می‌کنین

هر شب پاهاتون رو با آب سرد بشورین، از اتفاقی که میفته تعجب می‌کنین

هر شب پاهاتون رو با آب سرد بشورین، از اتفاقی که میفته تعجب می‌کنین

اگه هر شب پاهاتون رو با آب سرد بشورین، از اتفاقی که میفته تعجب می‌کنین. هر شب وقتی بعد یه روزِ کاریِ سخت, اومدین خونه، پاهاتون رو با آب سرد بشورین. "سِرگِی بابناسکی"، متخصصِ مشهورِ حرکتْ درمانی در مسکو, یه روش توصیه می‌کنه که با اون می‌تونیم سیستم ایمنی بدنمون رو تقویت کنیم. اون می‌گه هر شب بعدِ کار, وقتی میاین خونه پاهاتون رو با آب سرد بشورین، خیلی مهمه که آب سرد باشه نه گرم یا ولرم یا داغ.