چطوری شاد باشیم – یه واقعیت

ما به سه شیوه‌ی مختلف به دنیای اطرافمون واکنش نشون می‌دیم. اولیش خواستنه. ما توی یه فرهنگی بزرگ شدیم که بهمون گفتن برای شاد بودن باید یه چیزی رو بدست بیاریم یا به یه هدف خاصی برسیم. اوه، باید اون تلفن جدید رو بخرم.

چطوری شاد باشیم – یه واقعیت

ما به سه شیوه‌ی مختلف به دنیای اطرافمون واکنش نشون می‌دیم. اولیش خواستنه. ما توی یه فرهنگی بزرگ شدیم که بهمون گفتن برای شاد بودن باید یه چیزی رو بدست بیاریم یا به یه هدف خاصی برسیم. اوه، باید اون تلفن جدید رو بخرم.